YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Logo Yazılım, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikası ve faaliyetleri sırasında tüm yerleşimlerinde iş sürekliliğini sağlamak, güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riskleri en aza indirmek, şirket içi bütünlüğü sağlamak, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunması için gerekli önlemleri almaktadır.

Teknoloji altyapısı üzerinde oluşturulan, işlenen ve depolanan bilgiler ile bu bilgilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı sistemleri belirli risklere karşı en uygun şekilde korumaktır.

Şirket ve müşterilere ait her türlü veri ile bu verilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı uygulama ve sistemlerin kullanımını ve korumasını söz konusu esaslar çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilgi güvenliği ve bilgi varlıklarının korunması konularında çalışanların farkındalıklarını artırmak amacıyla, gerekli eğitimleri düzenlemektedir.

DETAYLI BİLGİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Politikası

Logo Yazılım'ın genel politikası, müşterilerin gereksinim ve beklentilerini tam olarak anlayıp finansal yönetimi ve üretkenliklerine artı değer yaratan ürün ve hizmetler geliştirmek ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

DETAYLI BİLGİ

ISO 22301 Uluslararası İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası

Logo Yazılım’ın İş Sürekliliği Politikası, en olumsuz koşullarda dahi müşterilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Buna yönelik olarak, operasyonların, ürünlerin ve hizmetlerin güvenliğine, çalışanların ve paydaşların güvenliğine ve sağlığına en üst değeri vererek yürütülmesini hedeflemektedir. Bu nedenle, müşterilere yüksek kaliteli hizmeti kesintisiz olarak sunabilmek, yeni müşteriler kazanmak, müşterilerin, çözüm ortaklarının ve çalışanların refahını sağlamak ve hissedarların/ortakların menfaatlerinin korunması için iş sürekliliği planını uygulamaktadır. Amacı, gerekli/kritik operasyonları minimum müşterinin kabul edebileceği düzeyde en kısa sürede işlevsel hale getirmektir.

DETAYLI BİLGİ